Gönderen Konu: Slm, FSEK Kapsamında ; -Eser Sahibi -Yapımcı -Yayıncı Kimdir? Bunların Eser  (Okunma sayısı 1761 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
FSEK 18 maddesi bunları tarif eder.

-Eser Sahibi, eseri yaratan meydana getiren

-Yapımcı sözleşmeyle eseri sipariş eden

-Yayıncı ise eseri kamuya dağıtan kişilerdir.

Eser üzerinde ki en büyük hak eser sahibinindir, yapımcı ve yayıncının hakları ise ancak eser sahibi ile yapılacak sözleşme kapsamında ele alınır.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
      
Eseri meydana getiren kişi/kişiler eser sahibidir. Bir eseri bir kişi meydana getirebileceği gibi birden fazla kişilerde meydana getirebilir.

Yapımcı, eser sahibini finanse eden, eseri sipariş edendir.

Yayıncı ise eseri piyasaya sunan, dağıtan, satandır.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
FSEK Kapsamında Eser Sahipliği;

I - GENEL OLARAK:

    Madde 8 -     Bir eserin sahibi onu meydana getirendir.

    Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.

    Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.

    II - ESER SAHİPLERİNİN BİRDEN FAZLA OLUŞU:

    Madde 9 - Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır.

    Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanır.

    III - ESER SAHİPLERİ ARASINDAKİ BİRLİK:

    Madde 10 - Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.

    Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.

    Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iştirake esas teşkil etmez.

Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır.

    B ESER SAHİPLİĞİ HAKKINDA KARİNELER:

    I - SAHİBİNİN ADI BELİRTİLEN ESERLERDE:

    Madde 11 - Yayımlanmış eser nüshalarında veya güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.

Umumi yerlerde veya radyotelevizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın.

Olarak belirlenmiştir.