İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - eltutan

Sayfa: [1] 2 3 ... 7
1
Marka Hukuku / Ynt: Marka İtiraz Dilekçesi Örneği
« : 04 Haziran 2021, 14:33:20 »
Türk Patent Kurumunda yapılacak tüm dilekçelerin Marka Tescil ve Marka Hukuku dikkate alınarak hazırlanması gerekir.
Resmi bir kuruma verilecek her dilekçe tarafları bağlar. Dolayısıyla dilekçelerde yer alan bir beyan ve iddia ileride lehinize veya aleyhinize delil olarak kullanılabilir.
Matbu ve taslak dilekçeleri resmi kurumlara vermek büyük risk ve hata oluşturur.
Dilekçelerde yapılacak en ufak bir hata markanın tesciline engel olmanın ötesinde olası bir  davada aleyhinize de kullanılacaktır.
Diğer yandan internet ortamında paylaşılan dilekçelerin büyük bir kısmı teknik ve hukuki olarak hatalı olup bazıları kasıtlı ve kötüniyetli olarak paylaşılmaktadır.

Marka itirazı hakkında detaylı bilgi için:
http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-itirazi


Marka itirazlarına karşı görüş ve savunma hakkında detaylı bilgi için:
http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-itiraza-karsi-gorus-bildirme 

Marka olmak için Tescil Şarttır! Fakat yeterli değildir.
Marka tescili haricinde markanın korunması da gerekir.

2
Marka itiraza karşı görüş bildirme en geç 1 ay içinde yapılmalıdır.
Türk Patent Kurumuna verilecek her dilekçe tarafları bağlayıcı olup ileride açılması muhtemel davalarda da kullanılacaktır.


http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-itiraz-ve-itiraza-karsi-gorus-bildirme-nasil-yapilir

3
Marka Hukuku / Marka Olmaya Hazır mısın? TESCİL ŞART!
« : 14 Ocak 2021, 12:03:13 »

Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN'ın
MARKA OLMAYA HAZIR MISINIZ? TESCİL ŞART!
Kitabı  Basılı ve e-kitap olarak yayınlandı... 


Eserin Önsözü;

Marka olmak!
Birçoğumuzun arzuladığı ama pek azımızın sahip olabildiği bir konumdur…
Duyulan arzunun yoğunluğu, birçok kişiyi bu konuda düşünmeye ve araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Son yüzyılda başarılı olmak, satış yapmak, marka olmak üzerine yazılan eserler neredeyse aşk hakkında yazılan eserlere denktir.
20 yılı aşkın Marka ve Patent Avukatlığım boyunca katıldığım seminerler, okuduğum kitaplar, araştırmalar, makaleler, bloglar … tanınmış marka olmanın ilk ve tek şartının KALİTE olduğunu söyleyip durdu. Birbirinden alıntılar yapan tüm kitaplarda KALİTE = MARKA olarak ifade ediliyordu!   

Oysa hepimizin bildiği hamburger, içecek, yiyecek alanındaki markalar kaliteli midir?
Peki ama aynı tekstil ürününe farklı marka / logo konulması ürün kalitesini etkiler mi?

Bu sorulara “HAYIR!” yanıtı vereceğinize eminim.

Dolayısıyla “MARKA OLMAK İÇİN KALİTELİ OLMAK ŞART DEĞİLDİR FAKAT TESCİL ŞARTTIR!”

Bu tespitimi, kalitesizliği övmek olarak asla yorumlamayın! İdeal olan kalite ve markanın bir arada olmasıdır fakat tanınmış markala-rın pek azı kalitelidir.
Kaliteli ürün ve hizmetlerin çoğunluğu, tanınma kaygısı taşıma-yan lokal ve butik işletmeler tarafından sessizce verilmektedir!
Peki ama sıradan hizmet ve ürünler nasıl oluyor da Dünya çapında tanınmış marka konumuna erişiyorlar?
Bu konuda yazılan eserlerde bunların ipuçlarına rastlanılmaktadır; geniş dağıtım ağı, doğru konumlandırma, milyon dolarlık reklamlar ve şans faktörleri elbette gereklidir fakat bunların hiçbirisi lokomotif görevi görecek güç ve yeterlilikte değildir.
Şahsen gerçekleştirdiğim on binin üzerinde tescil, binlerce dava tecrübesi sonucunda; tanınmış ürün ve markaların, ortak özellikleri, tescil ve hukuki konumlandırmalarını nasıl yaptıkları, taklitler karşısında izledikleri yöntemler konularında tespit ve birikime sahip oldum.
Marka olmanın en önemli şartının; fikri hakların sahiplenilmesi ve korunmasından geçtiğini gördüm.   
Nice kaliteli ürün ve hizmetin, yaptıkları reklamlara, yatırımlara rağmen marka olamamasının tek sebebi tescil ve hukuki koru-maya önem vermemektir.
Bilginin paylaşılarak artacağı inancıyla kişisel ve mesleki tespit ve deneyimlerimin bir kısmını bu eserimde okurlarım ve müvekkillerimle paylaşıyorum. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla hep birlikte yeni eseler ve markalar oluşturacağımız kanaatindeyim.   
                                                                           Av. Murat ELTUTAN

4
Marka Hukuku / Marka Olmaya Hazır mısın?
« : 20 Nisan 2020, 17:32:55 »
Marka olmaya hazır mısın?
Cevabın evetse önce tescil şart!
Eltutan Hukuk & Usta Patent, 20 yılı aşkın mesleki tecrübesiyle binlerce markayı tescil etmiştir.
İrtibat: 212 272 2800 --- 541 272 2800

5
Marka Hukuku / Marka İtirazına savunma
« : 02 Ekim 2019, 15:01:42 »
Marka İtirazına Karşı Görüş;
Marka başvuruları öncelikle TürkPatent uzmanlarınca benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir ve uygun görülen markalar ilan edilir. 2 aylık ilan süresi içinde itiraz edilmeyen markalar için tescil aşamasına geçilir.

Marka Başvurusunun ilan edilmesi, markanın tescil edileceği anlamına gelmemektedir zira bültende ilan edilen markaların büyük bir çoğunluğuna itiraz yapılmaktadır.

İtiraz Süreci İki Aşamadan Oluşur; İlk aşama yayın aşamasında itiraz olup yapılan itirazı dosya uzmanı inceler, İkinci aşama dosya uzmanının ilk itiraz üzerine verdiği karara karşı yapılan itiraz olup incelemeyi YİDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu) yapar.

Yapılan itirazların önemli bir kısmı kabul edilmekte ve marka başvurusu tamamen veya kısmen iptal edilmektedir.

Marka başvurusunun red edilmesi, maddi ve hukuki sorunlar meydana getirir; özellikle markanın henüz tescil edilmeden kullanılmaya başlanması ve başvurunun benzerlik nedeniyle red edilmesi durumunda “taklit marka kullanımı” gibi bir durumun ortaya çıkabilir.

Taklit Marka Suçlamasıyla itirazda bulunan, markanın red kararı akabinde genellikle “taklit marka kullanımı gerekçesiyle hukuksal girişimlerde bulunacaktır”

Yayına çıkan markalara yapılan itirazlar ciddiyetle değerlendirilmeli ve itiraza savunma, delil sunulmalıdır. TürkPatent nezdinde itiraz süreci sonuna kadar ciddiyetle takip edilmeli, aleyhe durumda ise TürkPatent kararının iptali davası açılmalıdır.

Maalesef uygulamada yapılan itiraz ve savunma beyanlarında, internet ortamında mevcut olan matbu ve taslak dilekçe örneklerinin kullanılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı, savunması ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir!

Savunmaların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar ve savunmalar dikkate alınmaktadır.

Marka başvurusunu yapmak için çok fazla hukuki bilgi gereksinimi duyulmayıp, vekilsiz başvuru yapılabilir fakat marka benzerlik itirazı ve savunmalarında marka tescil süreci ve marka hukukunun bilinmesi şarttır!   

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00

6
Marka Hukuku / Marka İtirazı Dilekçesi
« : 02 Ekim 2019, 14:57:34 »
Marka İtirazı;
TürkPatent nezdinde yapılan başvurular sicile kayıtlı mevcut markalara benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir. Uygun görülen markalar, marka bülteninde yayınlanır, 2 aylık yayın aşamasında itiraz edilmeyen markalar için tescil kararı verilir.   

Her ne kadar, marka benzerliğinin nasıl değerlendirileceği hususunda kriterler mevcut olsa da netice itibariyle insan olan her yerde yorum ve değerlendirme farkı hatta hata yapılması mümkündür.

Diğer yandan TürkPatent, benzerlik değerlendirmesini sadece sicile kayıtlı markalar üzerinden yapar oysa sicile kayıtlı olmasa da gerçek hak sahiplerinin ilan edilen markalara itiraz etme hakkı vardır.

Benzer markaların tescilinin engellenmesi için Marka Bültenlerinin düzenli takibi, benzer markaların tespiti ve itiraz işlemlerinin yapılması şarttır. Aksi halde taklit markanın tescili gerçekleşir ve hukuksal olarak ciddi kayıplar yaşanabilir.

İtiraz dilekçelerinin, tescil süreci ve marka hukukunu bilen deneyimli hukukçularca hazırlanması faydalı olacaktır. Bu durum itirazın kabul edilme, markanın itiraz üzerine red edilme olasılığını artırmanın yanında, itiraz red olsa dahi açılacak TürkPatent kararının iptali, markanın hükümsüzlüğü davasında fayda sağlayacaktır zira açılacak davanın ana dayanağını itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve talepler oluşturur. İtiraz dilekçelerinde yapılan bir yanlışlık, eksiklik, davada hukuksal hak kaybı neticesini doğuracaktır.

Maalesef uygulamada, internet ortamında mevcut bazı matbu ve taslak marka itiraz dilekçe örnekleriyle işlem yapıldıklarına rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir! 

İtirazların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar dikkate alınmaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00

7
Marka Hukuku / Marka Patent Araştırması
« : 18 Haziran 2019, 11:38:12 »
MARKA TESCİL ARAŞTIRMASINA ÜCRET ALMIYORUZ!

TürkPatent nezdinde marka tescil süreci yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Tescil süreci içerisinde markayı kullanmak büyük bir risk oluşturmaktadır çünkü tescil başvurusunun ret edilmesi halinde markanız korumasız kalabilir. En uygun olan markanın tescil sürecini tamamlamasından sonra kullanılmasıdır.

Marka başvurusuna ret cevabı almamak için başvuru yapılmadan önce tescil edilmek istenen markanın benzerlik ve tescil kriterleri açısından uzman gözüyle ayrıntılı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Marka tescil araştırması neticesinde, tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan markalar tespit edilerek, markalara yatırım yapmaktan kurtulmak mümkündür.

Tescil araştırması için öncelikle markanın belirlenmesi ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin tam ve doğru tespiti gerekmektedir.

Marka Tescil Araştırmasını yapacak Marka ve Patent Vekillerinin, TürkPatent’in hangi marka başvurularını kabul ve ret ettiğini bilgi birikimi, teknik donanımı ve tecrübesiyle ön görebilir olması gerekir. Diğer yandan samimi ve güvenilir olması şarttır!

Türk Hukuku ve TürkPatent Uygulamasını Bilmeyenlerce Yapılan Araştırmalar Hatalı Olmaktadır ÇÜNKÜ;

- Marka araştırması bilgi ve tecrübe gerektirir. Türk Hukuku ve TürkPatent uygulamalarının iyi bilinmesi şarttır. Farklı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan firmalarca yapılan araştırmaların farklılık taşıması doğaldır.

- Araştırmanın Türkçe ve İngilizce’nin dikkate alınarak yapılması daha doğru sonuç verir ( Örneğin: CHARISMA ve KARİZMA ibareleri birbirleri için red sebebi olabilir)

- Marka araştırması, teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyar oysa çoğu araştırma sadece TürkPatent internet sitesi üzerinden yapılmakta bu durumda eksik inceleme ve hata oluşmaktadır. Büromuz araştırmalarda TürkPatent ile uyumlu ve güncel Programlar kullanmaktadır.

- Tescile müsait görülmeyen ve olumsuz raporlanan her marka, patent firması için kazanç kaybı olarak algılanır oysa dürüst davranılan her müşteri ilerleyen zamanda kalıcı müşteri olarak görülmelidir.

- İncelemeyi yapacak kişinin niteliği önem taşır, örneğin prim usulü çalışan pazarlamacının daha fazla risk alması bazı marka ret kriterlerini görmemezlikten gelmesi olağandır. Büromuzca yapılan tüm araştırmalar Marka ve Patent vekili hukukçularca yapılmaktadır!

- Markalar sadece TürkPatent nezdinde tescilli markalara benzerlik nedeniyle ret edilmezler farklı kriterler dikkate alınarak hatta yayın aşamasında yapılan itirazlar dikkate alınarak da ret edilirler. Bu nedenle araştırılması istenen marka hakkında tüm detayların patent firmasına bildirilmesi doğru bir araştırma için şarttır!

- Patent firmasından saklanan her bilgi ret için potansiyel sebeptir. Markanın Seçilme Hikayesi de önem taşımaktadır.

Ön araştırma, marka başvurusunun tescili hakkında bir tahmin olup nihai kararı TürkPatent verecektir. Yapılan hiçbir marka ön araştırması yüzde yüz kesin ve doğru olmasa da uzman bir gözle hakkıyla yapılan araştırmalar çoğu zaman gereksiz yere marka başvurusu ve markaya yatırım yapılmanın önüne geçebilir. Nihayetinde başvuru hakkında kararı ancak TürkPatent vermektedir!

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla marka tescil araştırması yapmaktadır… 

MARKA TESCİL ARAŞTIRMASI İÇİN
http://www.eltutanpatent.com/marka/marka-arastirmasi
+90 (212) 272 28 00

8
Marka Hukuku / Karara İtiraz
« : 18 Haziran 2019, 11:33:17 »
TürkPatent kararına yapılacak itirazların konusunda uzman kişilerce yapılması önem taşımaktadır...

Türkiye’de marka, patent, tasarım tescilinde yetkili merci TürkPatent’dir. TürkPatent’in vermiş olduğu kararlara karşı idari itiraz hakkı mevcuttur.

TürkPatent’in marka başvurusu hakkında verdiği red veya kısmi red kararına karşı yasal süresi (2 ay) içinde idari itiraz hakkı vardır.

Marka bülteninde yayınlanan markalara karşı 3. kişilerin itiraz ve görüş bildirme hakkı ve 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı başvuru sahibinin savunma ve delil sunma imkanı da mevcuttur.

TürkPatent, yapılan itiraz ve savunmaları değerlendirerek nihai kararını vermektedir. TürkPatent’in vermiş olduğu son nihai karara karşı Mahkemede dava açma hakkı da bulunmaktadır.

TürkPatent kararlarına itiraz ve dava açma hakkı son derece kısa sürelerle kısıtlanmıştır (1 ay – 2 ay) , süresi içinde yapılmayan işlemler kabul edilmez. Süresi içinde işlem ücretlerinin yatırılması ve itiraz veya savunma dosyasının sunulması gerekir.

Süresi içinde işlem ücreti yatırılmaması ve itiraz, savunma yapılmaması halinde hak kayıpları doğduğu gibi TürkPatent’in kararlarına karşı Mahkemede Dava açma hakkıda son bulur!

TürkPatent tarafından verilen kesin karara karşı en geç 2 ay içinde Ankara Mahkemelerinde İptal ve Karar Düzeltme davası açılmalıdır.

Mahkemede ileri sürülecek iddialar yapılan itirazla aynı doğrultuda olmalıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Bu nedenle  yapılacak itirazın geniş kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanması önem taşır.

Özellikle marka tescil işlemleri için yapılacak itiraz ve savunmaların bizzat dosyayı hazırlayan Marka Vekili tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir… 

+90 (212) 272 28 00
http://www.eltutanpatent.com/marka/marka-itiraz-ve-savunma

9
Patent Hukuku / Patent Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:19:22 »
PATENT DAVASI

Patent, faydalı model ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar Patent Davası genel adı altında toplanırlar.
Patent Davalarında uygulanacak hukuk öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) olup ayrıca ulusal ve uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, tebliğler, içtihatlar da dikkate alınır.

 EN SIK KARŞILAŞILAN PATENT DAVALARI;

Patent İhlali / Tecavüzü ve Zararın Tazmini Davası
Patent Hükümsüzlük Davası
Patent Gaspı Davası
Patent İhlali Oluşup Oluşmayacağı Davası
Delil Tespit Davası,
TÜRKPATENT Kararlarının İptali Davası,
Taklit Ürünlerin Üretiminin Engellenmesi ve Üretilenlerin İmhası Davası,
Gümrüklerde El Koyma için Hukuki işlemler…vb farklı dava ve hukuksal işlemler bulunmaktadır…

http://www.eltutanpatent.com/haber/patent-davasi

Marka ve Patent Vekili
Avukat Murat Eltutan

10
Patent Hukuku / Patent Hükümsüzlük Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:18:33 »
Patent Hükümsüzlük Davası;

Mahkeme kararıyla Patent Tescilinin, TÜRKPATENT sicilinden silinmesi davası olup SMK 138. md’sinde düzenlenmiştir.

TÜRKPATENT nezdinde tescilli Patent ve Faydalı Modellerin hükümsüzlüğü istemiyle açılır henüz tescil edilmemiş, başvuru aşamasında olan patentlere karşı dava açılamaz. Başvuru aşamasında olan patentlere itiraz işlemleri yapılır. 

Hükümsüzlük nedenleri SMK kapsamında belirtilmiş olup buluşta yenilik unsurunun olmaması, patent konusu buluşun tekniğin bilinen durumunu aşmaması, patent verilecek konular kapsamına girmemesi, tescil belgesinin anlaşılmaz ve hatalı olması başlıca hükümsüzlük halleridir.

Uygulamada Hükümsüzlük Davaları daha ziyade aleyhine Patent ve Faydalı Model Tecavüzü ve Tazminat Davası açılanlarca karşı dava olarak ileri sürülmektedirler.

Hükümsüzlük geriye doğru tesir ettiği için Patent Tecavüz Davalarında dayanak yapılan tescilin hükümsüz kılınması en iyi çözüm olarak düşünülmektedir.

Fakat açılan Hükümsüzlük Davaları yeterli delil, belge sunulmadan ve dava konusu yeterince ifade edilmeden açıldıkları için çoğunlukla red edilmektedirler.

Oysa Hükümsüzlük davası öncesi mutlaka Patent Hükümsüzlük Analizi yaptırılmalıdır; analiz tescilin, yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir, tescile konu buluşun Dünya geneline benzerlerinin tespitine varsa yenilik unsurunu kaldıran delilleri ortaya koyar, öngörülü ve hazırlıklı olarak dava açılmasına imkan sağlar. Delilsiz ve ispatlanamayacak davaların boşuna açılmasını engeller.

Patent, Faydalı Model hükümsüzlük davası açmadan önce iddiayı ispatlayan tüm belgelerin, delillerin hazırlanması, patent uzmanlarından destek alınması önem arz eder.

Davaya konu tescilde ifade edilen buluş ve ürünün teknik analizinin iyi yapılması, patent mühendisi veya patent avukatlarından başta İstem olmak üzere tarifname ve çizimler konusunda destek alınması başarılı bir hükümsüzlük davası için şarttır.

Gözlemlerimize göre açılan çoğu dava, delil noktasında yetersiz kaldığı için red edilmektedir.

Hükümsüzlük davalarında analizin olumlu gelmesi akabinde ayrıca Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası alınması da davanın kazanılmasında büyük fayda sağlar.

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları alanında hizmet vermektedir…

http://www.eltutanpatent.com/haber/patent-hukumsuzluk-davasi

Sayfa: [1] 2 3 ... 7