İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - eltutan

Sayfa: [1] 2 3 ... 7
1
Marka Hukuku / Marka İtirazına savunma
« : 02 Ekim 2019, 15:01:42 »
Marka İtirazına Karşı Görüş;
Marka başvuruları öncelikle TürkPatent uzmanlarınca benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir ve uygun görülen markalar ilan edilir. 2 aylık ilan süresi içinde itiraz edilmeyen markalar için tescil aşamasına geçilir.

Marka Başvurusunun ilan edilmesi, markanın tescil edileceği anlamına gelmemektedir zira bültende ilan edilen markaların büyük bir çoğunluğuna itiraz yapılmaktadır.

İtiraz Süreci İki Aşamadan Oluşur; İlk aşama yayın aşamasında itiraz olup yapılan itirazı dosya uzmanı inceler, İkinci aşama dosya uzmanının ilk itiraz üzerine verdiği karara karşı yapılan itiraz olup incelemeyi YİDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu) yapar.

Yapılan itirazların önemli bir kısmı kabul edilmekte ve marka başvurusu tamamen veya kısmen iptal edilmektedir.

Marka başvurusunun red edilmesi, maddi ve hukuki sorunlar meydana getirir; özellikle markanın henüz tescil edilmeden kullanılmaya başlanması ve başvurunun benzerlik nedeniyle red edilmesi durumunda “taklit marka kullanımı” gibi bir durumun ortaya çıkabilir.

Taklit Marka Suçlamasıyla itirazda bulunan, markanın red kararı akabinde genellikle “taklit marka kullanımı gerekçesiyle hukuksal girişimlerde bulunacaktır”

Yayına çıkan markalara yapılan itirazlar ciddiyetle değerlendirilmeli ve itiraza savunma, delil sunulmalıdır. TürkPatent nezdinde itiraz süreci sonuna kadar ciddiyetle takip edilmeli, aleyhe durumda ise TürkPatent kararının iptali davası açılmalıdır.

Maalesef uygulamada yapılan itiraz ve savunma beyanlarında, internet ortamında mevcut olan matbu ve taslak dilekçe örneklerinin kullanılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı, savunması ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir!

Savunmaların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar ve savunmalar dikkate alınmaktadır.

Marka başvurusunu yapmak için çok fazla hukuki bilgi gereksinimi duyulmayıp, vekilsiz başvuru yapılabilir fakat marka benzerlik itirazı ve savunmalarında marka tescil süreci ve marka hukukunun bilinmesi şarttır!   

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00

2
Marka Hukuku / Marka İtirazı Dilekçesi
« : 02 Ekim 2019, 14:57:34 »
Marka İtirazı;
TürkPatent nezdinde yapılan başvurular sicile kayıtlı mevcut markalara benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir. Uygun görülen markalar, marka bülteninde yayınlanır, 2 aylık yayın aşamasında itiraz edilmeyen markalar için tescil kararı verilir.   

Her ne kadar, marka benzerliğinin nasıl değerlendirileceği hususunda kriterler mevcut olsa da netice itibariyle insan olan her yerde yorum ve değerlendirme farkı hatta hata yapılması mümkündür.

Diğer yandan TürkPatent, benzerlik değerlendirmesini sadece sicile kayıtlı markalar üzerinden yapar oysa sicile kayıtlı olmasa da gerçek hak sahiplerinin ilan edilen markalara itiraz etme hakkı vardır.

Benzer markaların tescilinin engellenmesi için Marka Bültenlerinin düzenli takibi, benzer markaların tespiti ve itiraz işlemlerinin yapılması şarttır. Aksi halde taklit markanın tescili gerçekleşir ve hukuksal olarak ciddi kayıplar yaşanabilir.

İtiraz dilekçelerinin, tescil süreci ve marka hukukunu bilen deneyimli hukukçularca hazırlanması faydalı olacaktır. Bu durum itirazın kabul edilme, markanın itiraz üzerine red edilme olasılığını artırmanın yanında, itiraz red olsa dahi açılacak TürkPatent kararının iptali, markanın hükümsüzlüğü davasında fayda sağlayacaktır zira açılacak davanın ana dayanağını itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve talepler oluşturur. İtiraz dilekçelerinde yapılan bir yanlışlık, eksiklik, davada hukuksal hak kaybı neticesini doğuracaktır.

Maalesef uygulamada, internet ortamında mevcut bazı matbu ve taslak marka itiraz dilekçe örnekleriyle işlem yapıldıklarına rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir! 

İtirazların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar dikkate alınmaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00

3
Marka Hukuku / Marka Patent Araştırması
« : 18 Haziran 2019, 11:38:12 »
MARKA TESCİL ARAŞTIRMASINA ÜCRET ALMIYORUZ!

TürkPatent nezdinde marka tescil süreci yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Tescil süreci içerisinde markayı kullanmak büyük bir risk oluşturmaktadır çünkü tescil başvurusunun ret edilmesi halinde markanız korumasız kalabilir. En uygun olan markanın tescil sürecini tamamlamasından sonra kullanılmasıdır.

Marka başvurusuna ret cevabı almamak için başvuru yapılmadan önce tescil edilmek istenen markanın benzerlik ve tescil kriterleri açısından uzman gözüyle ayrıntılı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Marka tescil araştırması neticesinde, tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan markalar tespit edilerek, markalara yatırım yapmaktan kurtulmak mümkündür.

Tescil araştırması için öncelikle markanın belirlenmesi ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin tam ve doğru tespiti gerekmektedir.

Marka Tescil Araştırmasını yapacak Marka ve Patent Vekillerinin, TürkPatent’in hangi marka başvurularını kabul ve ret ettiğini bilgi birikimi, teknik donanımı ve tecrübesiyle ön görebilir olması gerekir. Diğer yandan samimi ve güvenilir olması şarttır!

Türk Hukuku ve TürkPatent Uygulamasını Bilmeyenlerce Yapılan Araştırmalar Hatalı Olmaktadır ÇÜNKÜ;

- Marka araştırması bilgi ve tecrübe gerektirir. Türk Hukuku ve TürkPatent uygulamalarının iyi bilinmesi şarttır. Farklı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan firmalarca yapılan araştırmaların farklılık taşıması doğaldır.

- Araştırmanın Türkçe ve İngilizce’nin dikkate alınarak yapılması daha doğru sonuç verir ( Örneğin: CHARISMA ve KARİZMA ibareleri birbirleri için red sebebi olabilir)

- Marka araştırması, teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyar oysa çoğu araştırma sadece TürkPatent internet sitesi üzerinden yapılmakta bu durumda eksik inceleme ve hata oluşmaktadır. Büromuz araştırmalarda TürkPatent ile uyumlu ve güncel Programlar kullanmaktadır.

- Tescile müsait görülmeyen ve olumsuz raporlanan her marka, patent firması için kazanç kaybı olarak algılanır oysa dürüst davranılan her müşteri ilerleyen zamanda kalıcı müşteri olarak görülmelidir.

- İncelemeyi yapacak kişinin niteliği önem taşır, örneğin prim usulü çalışan pazarlamacının daha fazla risk alması bazı marka ret kriterlerini görmemezlikten gelmesi olağandır. Büromuzca yapılan tüm araştırmalar Marka ve Patent vekili hukukçularca yapılmaktadır!

- Markalar sadece TürkPatent nezdinde tescilli markalara benzerlik nedeniyle ret edilmezler farklı kriterler dikkate alınarak hatta yayın aşamasında yapılan itirazlar dikkate alınarak da ret edilirler. Bu nedenle araştırılması istenen marka hakkında tüm detayların patent firmasına bildirilmesi doğru bir araştırma için şarttır!

- Patent firmasından saklanan her bilgi ret için potansiyel sebeptir. Markanın Seçilme Hikayesi de önem taşımaktadır.

Ön araştırma, marka başvurusunun tescili hakkında bir tahmin olup nihai kararı TürkPatent verecektir. Yapılan hiçbir marka ön araştırması yüzde yüz kesin ve doğru olmasa da uzman bir gözle hakkıyla yapılan araştırmalar çoğu zaman gereksiz yere marka başvurusu ve markaya yatırım yapılmanın önüne geçebilir. Nihayetinde başvuru hakkında kararı ancak TürkPatent vermektedir!

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla marka tescil araştırması yapmaktadır… 

MARKA TESCİL ARAŞTIRMASI İÇİN
http://www.eltutanpatent.com/marka/marka-arastirmasi
+90 (212) 272 28 00

4
Marka Hukuku / Karara İtiraz
« : 18 Haziran 2019, 11:33:17 »
TürkPatent kararına yapılacak itirazların konusunda uzman kişilerce yapılması önem taşımaktadır...

Türkiye’de marka, patent, tasarım tescilinde yetkili merci TürkPatent’dir. TürkPatent’in vermiş olduğu kararlara karşı idari itiraz hakkı mevcuttur.

TürkPatent’in marka başvurusu hakkında verdiği red veya kısmi red kararına karşı yasal süresi (2 ay) içinde idari itiraz hakkı vardır.

Marka bülteninde yayınlanan markalara karşı 3. kişilerin itiraz ve görüş bildirme hakkı ve 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı başvuru sahibinin savunma ve delil sunma imkanı da mevcuttur.

TürkPatent, yapılan itiraz ve savunmaları değerlendirerek nihai kararını vermektedir. TürkPatent’in vermiş olduğu son nihai karara karşı Mahkemede dava açma hakkı da bulunmaktadır.

TürkPatent kararlarına itiraz ve dava açma hakkı son derece kısa sürelerle kısıtlanmıştır (1 ay – 2 ay) , süresi içinde yapılmayan işlemler kabul edilmez. Süresi içinde işlem ücretlerinin yatırılması ve itiraz veya savunma dosyasının sunulması gerekir.

Süresi içinde işlem ücreti yatırılmaması ve itiraz, savunma yapılmaması halinde hak kayıpları doğduğu gibi TürkPatent’in kararlarına karşı Mahkemede Dava açma hakkıda son bulur!

TürkPatent tarafından verilen kesin karara karşı en geç 2 ay içinde Ankara Mahkemelerinde İptal ve Karar Düzeltme davası açılmalıdır.

Mahkemede ileri sürülecek iddialar yapılan itirazla aynı doğrultuda olmalıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Bu nedenle  yapılacak itirazın geniş kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanması önem taşır.

Özellikle marka tescil işlemleri için yapılacak itiraz ve savunmaların bizzat dosyayı hazırlayan Marka Vekili tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir… 

+90 (212) 272 28 00
http://www.eltutanpatent.com/marka/marka-itiraz-ve-savunma

5
Patent Hukuku / Patent Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:19:22 »
PATENT DAVASI

Patent, faydalı model ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar Patent Davası genel adı altında toplanırlar.
Patent Davalarında uygulanacak hukuk öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) olup ayrıca ulusal ve uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, tebliğler, içtihatlar da dikkate alınır.

 EN SIK KARŞILAŞILAN PATENT DAVALARI;

Patent İhlali / Tecavüzü ve Zararın Tazmini Davası
Patent Hükümsüzlük Davası
Patent Gaspı Davası
Patent İhlali Oluşup Oluşmayacağı Davası
Delil Tespit Davası,
TÜRKPATENT Kararlarının İptali Davası,
Taklit Ürünlerin Üretiminin Engellenmesi ve Üretilenlerin İmhası Davası,
Gümrüklerde El Koyma için Hukuki işlemler…vb farklı dava ve hukuksal işlemler bulunmaktadır…

http://www.eltutanpatent.com/haber/patent-davasi

Marka ve Patent Vekili
Avukat Murat Eltutan

6
Patent Hukuku / Patent Hükümsüzlük Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:18:33 »
Patent Hükümsüzlük Davası;

Mahkeme kararıyla Patent Tescilinin, TÜRKPATENT sicilinden silinmesi davası olup SMK 138. md’sinde düzenlenmiştir.

TÜRKPATENT nezdinde tescilli Patent ve Faydalı Modellerin hükümsüzlüğü istemiyle açılır henüz tescil edilmemiş, başvuru aşamasında olan patentlere karşı dava açılamaz. Başvuru aşamasında olan patentlere itiraz işlemleri yapılır. 

Hükümsüzlük nedenleri SMK kapsamında belirtilmiş olup buluşta yenilik unsurunun olmaması, patent konusu buluşun tekniğin bilinen durumunu aşmaması, patent verilecek konular kapsamına girmemesi, tescil belgesinin anlaşılmaz ve hatalı olması başlıca hükümsüzlük halleridir.

Uygulamada Hükümsüzlük Davaları daha ziyade aleyhine Patent ve Faydalı Model Tecavüzü ve Tazminat Davası açılanlarca karşı dava olarak ileri sürülmektedirler.

Hükümsüzlük geriye doğru tesir ettiği için Patent Tecavüz Davalarında dayanak yapılan tescilin hükümsüz kılınması en iyi çözüm olarak düşünülmektedir.

Fakat açılan Hükümsüzlük Davaları yeterli delil, belge sunulmadan ve dava konusu yeterince ifade edilmeden açıldıkları için çoğunlukla red edilmektedirler.

Oysa Hükümsüzlük davası öncesi mutlaka Patent Hükümsüzlük Analizi yaptırılmalıdır; analiz tescilin, yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir, tescile konu buluşun Dünya geneline benzerlerinin tespitine varsa yenilik unsurunu kaldıran delilleri ortaya koyar, öngörülü ve hazırlıklı olarak dava açılmasına imkan sağlar. Delilsiz ve ispatlanamayacak davaların boşuna açılmasını engeller.

Patent, Faydalı Model hükümsüzlük davası açmadan önce iddiayı ispatlayan tüm belgelerin, delillerin hazırlanması, patent uzmanlarından destek alınması önem arz eder.

Davaya konu tescilde ifade edilen buluş ve ürünün teknik analizinin iyi yapılması, patent mühendisi veya patent avukatlarından başta İstem olmak üzere tarifname ve çizimler konusunda destek alınması başarılı bir hükümsüzlük davası için şarttır.

Gözlemlerimize göre açılan çoğu dava, delil noktasında yetersiz kaldığı için red edilmektedir.

Hükümsüzlük davalarında analizin olumlu gelmesi akabinde ayrıca Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası alınması da davanın kazanılmasında büyük fayda sağlar.

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları alanında hizmet vermektedir…

http://www.eltutanpatent.com/haber/patent-hukumsuzluk-davasi

7
Marka Hukuku / Patent Kurumu Kararlarının İptali Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:07:34 »
TÜRKPATENT KURUMU KARARLARININ İPTALİ DAVASI

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili mercii TÜRKPATENT kurumudur!
TÜRKPATENT kurumu verdiği kararlarda SMK, Yönetmelikler, Tebliğler, İçtihatlar ve Uluslararası Sözleşmeleri dikkate almaktadır ve kurum uzmanları / memurları sıkı bir eğitimden geçmekte olup aynı zamanda sürekli eğitime tabi tutulmaktadırlar.
Fakat insan olan her yerde, yorum ve değerlendirme farklılıkları ile hata olması kaçınılmazdır!
TÜRKPATENT kurumunun verdiği kararlara karşı öncelikle kurum içi idari itirazların yapılması gerekir. Kurum nezdinde yapılan itirazların marka hukukuna ve davalarında uzman Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar dikkate alınmaktadır.
Yapılan itirazlar, beklenen sonucu vermezse kesinleşmiş kurum kararına karşı Ankara Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi nezdinde Kurum Kararının İptali Davası açmak mümkündür.

http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-davalari

Marka ve Patent Vekili
Av. Murat Eltutan

8
Marka Hukuku / Marka Hükümsüzlük Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:06:21 »
MARKA HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

SMK’da markanın tanımı ve marka tesciline engel olacak mutlak ve nispi ret halleri sayılmıştır.
Her ne kadar SMK marka için ret hallerini 5. ve 6. maddelerde tek tek belirlemişse de marka başvuruları hakkında karar veren memur haliyle insandır. Her insan gibi hatalı karar verip, ret edilmesi gereken bir başvuruyu tescil etmesi mümkündür.
SMK 25. madde   Marka Hükümsüzlük hallerini düzenlemiş olup genel olarak 5. ve 6. maddeye atıflar yapmaktadır.
Sıklıkla bir markanın gerçek sahibinin kim olduğu hususunda da ihtilaf yaşanmaktadır, özellikle güzel anlamlı ve yaygın kullanımlı kelimeler marka olarak tescil edilince ilk ve üstün hak sahibinin kim olduğu konusunda ihtilaf çıkması kaçınılmaz olmaktadır.
Marka ihlali/tecavüzü iddiasıyla karşılaşılan durumlarda sıklıkla karşı dava olarak Marka Hükümsüzlüğü veya Marka İptali davaları açılmaktadır.
Oysa önemli olan dava açmak değil, dava kazanmaktır! Davayı kazanabilmek için de dava öncesi, tüm hazırlıkları tamamlamak, davayı iyi konumlandırmak, davayı iyi anlatmak ve dava sırasında çıkabilecek tüm olasılıklara hazırlıklı olmak şarttır! 
Uygulamada çoğu marka hükümsüzlük davası yeterli delil, belge sunulmaması ve davanın iyi konumlandırılmaması nedeniyle ret edilmektedir. 
Bu nedenle, Marka hükümsüzlük davası açmadan önce “marka hükümsüzlük analizi” yapmakta fayda vardır.
Marka Tescili ve Marka Hukuku alanında uzman olan Marka Vekili Hukukçularca yapılacak analizde, hükümsüzlüğü istenen markanın tescil durumu, mutlak ve nispi ret nedenleri, mevcut delil durumu, zamanaşımı, yerleşik içtihatlar ve fiili uygulamalar..vs dikkate alınarak açılacak hükümsüzlük davasında izlenmesi gereken hukuki süreç ile davanın nasıl sonuçlanacağı hakkında öngörü elde edilir.

http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-davalari

Marka ve Patent Vekili
Av. Murat Eltutan


9
Marka Hukuku / Marka Davası
« : 29 Ağustos 2018, 10:05:19 »
Marka Davası

Marka, unvan, logo ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar genel olarak Marka Davası olarak adlandırılırlar.
Marka Davalarında öncelikle (SMK) Sınai Mülkiyet Kanunu ve (TTK) Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, tebliğler, içtihatlar dikkate alınır. Marka mevzuatı son derece yaygın ve kapsamlı olup güncel değişikliklerin takibi önem arz eder.

En Çok Karşılaşılan Marka Davaları;
MARKA İHLALİ / TECAVÜZÜ ve ZARARIN TAZMİNİ DAVASI
En sık karşılaşılan marka davasıdır! SMK 29. ve 30. Maddelerde düzenlenmiştir.
Marka ihlalinin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımları vardır; tecavüzün engellenmesi, üretim araç gereklerine el koyma, taklit ürünlerin imhası, hapis cezası ve uğranılan zararın tazmini bunlardan başlıcalarıdır.
İyi ve öngörülü açılan davalarda ciddi tazminat miktarlarına sıklıkla hükmedilmektedir.
Sınai Mülkiyet Kanunu özel ihtisas gerektiren bir konu olup başlıca büyük şehirlerde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk / Ceza Mahkemeleri kurulmuştur.
Mahkeme Hakimleri, Fikri ve Sınai Haklar konularında meslek içi eğitime tabii tutulmuşlar ve uzmanlaşmışlardır. Dolayısıyla bir ihtisas Mahkemesinde görülecek davada da en azından Mahkeme Hâkimi kadar konuyu bilen, deneyimli ve ihtisaslaşmış uzmanlardan hukuki ve teknik destek alınarak davanın açılması ve sürdürülmesi faydalı olacaktır.
Her davada olduğu gibi tarafların iddia ve savunmalarını hukuki ve teknik olarak çok iyi açıklamaları gerekir. Dava öncesi tecavüzü kanıtlayan belgelerin, kıyaslama yapılacak numune ürünlerin, satış bilgilerinin, satış noktalarının…vs tüm delillerin toplanması gerekir.
Günümüz Hukuk Sistemi dikkate alındığında dosyanın Resmi Bilirkişi İncelemesine gitmesinden önce Özel Bilirkişi Raporu alınarak dosyaya sunulmasında da fayda vardır zira maalesef günümüzde resmi bilirkişilerin önemli bir kısmı bilgi ve teknik bakımdan yetersiz kalmaktalar veya iş yoğunlukları nedeniyle dava dosyasına gerekli özeni verememektedirler.
Ticari bakımdan son derece önem arz eden ve ciddi yaptırımları ve kazançları olan bir davada işi şansa bırakmamak gerekir…

http://www.eltutanpatent.com/haber/marka-davalari

Marka ve Patent Vekili
Av. Murat Eltutan


10
  ….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ   :                                         TC
Adres   :
Cep No   :

ŞÜPHELİLER:
1-  0850 …..  nolu Telefon Hattı Sahibi     R…. Medya  …
(Unvan ve iletişim bilgileri diğer şüpheli Vo…hat sağlayıcıda  bulunmakta olup tarafımıza verilmemiştir)
* Buraya Sizi Arayan ve Abone Yapan Telefon Numarası ve Sahibini Yazacaksınız

2-  HAT SAĞLAYICI Telekomünikasyon A.Ş
…………………………………. İstanbul

** Buraya hizmet aldığınız operatörü yazacaksınız

Suç Yeri ve Tarihi: ……..                 2017

SUÇ      : Şüphelilerden Hat sağlayıcı operatör kendilerinde bulunan kişisel Bilgileri Hukuka aykırı olarak Dolandırıcılıkta kullanılmak üzere paylaşmakta olup 0850 ……  Nolu Telefon hattı üzerinden Bilişim Sistemi kullanılarak Telefon Kullanımı engelleme ve Nitelikli Dolandırıcılık yapılarak suç işlenmektedir.


AÇIKLAMALAR
Şüphelilerden V…. Hat Sağlayıcı’dan  05….. nolu hattından iletişim hizmeti almaktadır.
Hat sağlayıcı şüphelide kişisel bilgiler, iletişim bilgilerim ile aktif olarak kullanmış olduğu internet uygulama bilgileri bulunmaktadır;
Ticari Ahlak ve Hukuksal Zorunluluk olarak ilgili kişisel ve iletişim bilgilerinin hizmet sağlayıcı şirketler tarafından saklı tutulması ve 3.kişilerle paylaşılmaması gerekir.   
Oysa Aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere şüpheli kendilerinde bulunan iletişim ve internet uygulamalarını rıza ve bilgi dışında diğer şüpheli ile ve/veya başka kişilere vermişlerdir.
Söz konusu bu hukuksuzluk nedeniyle tarafım ve birçok vatandaş dolandırıcıların açık hedefi konumuna gelmekte olup dolandırılmaktadırlar. 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(4)

Nitelikli haller
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.


DOLANDIRICILIK OLAYININ MEYDANA GELME ŞEKLİ;
(BİZZAT YAŞADIĞINIZ OLAYI YAZINIZ)

Örnek olay:

Cep telefon ekranında aşağıda örneği bulunan yazı hiçbir bildirim ve açma talimatı olmadan KENDİLİĞİNDEN BELİRMİŞ olup geri sayım Kronometresiyle birlikte Cep Telefonunda kullanılan uygulamasının süresinin bitmek üzere olduğu son 15/20 saniye içinde yenilemezse iletişimin engelleneceği uyarı yazısı görünmüştür.

Ekte yer alan Dolandırıcılık yazısı, Herhangi bir mesajla yollanmamıştır; Cep Telefonu ekranında kendiliğinden belirmiştir!
Bu durum sanki bizzat cep telefonunda yüklü olan uygulamanın mesajıymış gibi bir algının doğmasına sebep olmuştur. Görüntüden kurtulmakta mümkün olmamış mecburen “şimdi güncelle” butonuna basılmak zorunda bırakılmıştır.

Güncelle kısmına basınca, mevcut görüntünün üstüne mesajla güncelleme şifresi gelmiştir.

 İlgili mesajda “Güncelleme için Şifresini giriniz” şeklindeki not uyarınca yukarıda yer alan ekran talimatı uyarınca şifre girilince görüntü ortadan kaybolmuş ve akabinde tekrara cep telefonuna mesaj gelerek “APP GANG isimli bir oyun uygulamasına dahil olunduğu ve hesaptan haftalık 14TL kesildiği” bilgisi gelmiş ve üyelikten çıkmak için mesaj ata bilineceği belirtilmiştir.
İPTAL mesajı atıp yapılanın dolandırıcılık olduğu kendilerine bildirildiyse de kesilen ücretin iade edilmeyeceği bildirilmiştir.
…….

İş bu dolandırıcılık olayı üzerine Şüpheli  Müşteri Temsilcisine ulaşılmış, şikayet bildirimi yapılarak hesaba dolandırıcılık sonucu alınmak istenen bedelin kesilmemesi, bu tür mesajların bir daha cep telefonuna yönlendirilmemesi ile söz konu dolandırıcılığı yapan ve faturaya ücret yansıtan firma bilgileri istenmiştir.
Müşteri Temsilcisi, yaşanan dolandırıcılık olayına son derece pişkin ve alışık olarak kayıtsız kalarak “Fatura kesen Dolandırıcı Firmanın Kimliğini ve İletişimini Veremeyeceğini, Paylaşmalarının Yasak Olduğunu bunu ancak kendilerinden isteyebileceğimizi ve asla yansıtılan bedeli engellemeyeceğini” ifade etmiştir!
Şüpheli hat sağlayıcı, Müşterilerinin kişisel ve iletişim bilgilerini Dolandırıcılarla paylaşmaya ve kendisi üzerinden dolandırıcılık mesajları yollanmasına ve gene kendisi üzerinden dolandırıcılık bedeli alınmasına hiçbir ticari ve ahlaki engel tanımazken “dolandırıcının bilgilerini mağdurlardan saklaması” kabul edilir bir durumu bulunmamaktadır.
Durumun Mantıksal Tek Bir Açıklaması; Hat sağlayıcı ve Dolandırıcılar, birlikte hareket ederek müşterilerinin sahte mesajlarla dolandırılması ve dolandırılan bedelin tahsilini yapmaktadırlar.
Tüm adi suçluların yaptıkları gibi “suç ortaklarının bilgilerini ve faaliyetlerini gizlemektedirler!”
 
Yapılan bariz bir Nitelikli Dolandırıcılıktır;
Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 –
5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2)

İlgili kanun maddesinde tarif edilen “Hileli Davranış ile bir kimseyi aldatma ve kendisine veya başkasına bu suretle yarar sağlama…” davranışı bizzat Hat sağlayıcı ve 850 …Nolu Telefon Hattı tarafından yapılan hukuksuzluğun kanunda ki tanımıdır!

Diğer yandan Akıllı telefon olarak bilinen ve internet bağlantısı sağlayan Cihaza sahibinin bilgi ve rızası olmadan atılan maille ekranda beliren ve ekranın diğer kullanım özelliklerini geçici olarak dondurup SMS mesajıyla dolandırılmaya sebep vermek davranışı da Ceza Kanunumuzda ayrıca tanımlanmıştır.   

Bilişim sistemine girme
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (1)
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, akıllı telefon ekranında sabit olarak belirtilen mesajla müvekkil telefonu kısmi ve geçici olarak erişime, kullanıma engellenmiş ve dolandırıcıların sistemine yönlendirilmiştir.

Bu durum nitelikli dolandırıcılığın yanında “Bilişim Hukuku Açısından da Açık Suç Teşkil Etmektedir” .

MEVCUT DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİN HAT SAĞLAYICI ve 0850 ….  TELEFON KULLANICISI TARAFINDAN YAYGIN OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR!

Yaşanan dolandırıcılık olayından sonra şüpheliler hakkında araştırma yaptığında birçok kişinin aynı veya benzer mesajlarla mağdur edildiklerini ve şüphelilerin bu dolandırıcılık sayesinde Türk Milletinden azımsanmayacak oranda haksız kazanç sağladıklarını tespit etmiştir.
HAT SAĞLAYICI kendisine yapılan ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık şikayetlerine rağmen söz konu telefon hattı üzerinden dolandırıcılık yapılmasına hiçbir engelleme yapmadığı gibi dolandırıcılar adına faturalandırma ve tahsilat yaparak suç parasını paylaşmaktadır.
Adına fatura kestiği ve dolandırıcılık Parasını paylaştığı 0850 ………. nolu telefon hattı sahibinin kimlik/unvan bilgilerini dahi mağdurlara vermeyerek tipik suç ortağını koruma yapmaktadır. 

HUKUKİ SEBEPLER: TCK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :
-   05….Numaralı telefona gelen dolandırıcılık mesajları, Faturalar, internet görselleri ve paylaşımları …


SONUÇ VE İSTEM
Yukarıda açıklanan ve resen takdir edeceğiniz nedenlerle;

-   Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine giren, Erişimi engelleyen, kendilerinde bulunan müşteri bilgilerini rıza dışı paylaşan ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüpheliler hakkında eylemine uyan suçlardan cezalandırılması için kamu davası açılarak cezalandırılmasını müşteki vekili olarak saygılarımla talep ederim.

Müşteki

Sayfa: [1] 2 3 ... 7