Gönderen Konu: Patent Davalarında Bilirkişi Sorunu  (Okunma sayısı 5214 defa)

Av. Ferhan

  • Ziyaretçi
Arkadaşlar,
bildiğiniz üzere Karar Merci Hakim, teknik konularda BİLİRKİŞİYE dosyayı vererek destek alıp hüküm kurması esastır.
Fakat uygulamada maalesef Hakimlerin büyük çoğunluğu teknik konular haricinde hukuki konularda dahi bilirkişiye dosyayı verip gelen raporla birebir uyum içinde hüküm kurmaktadırlar.
Dolayısıyla verilen kararlar Mahkemenin incelemesi ve hukuki bilgisiyle değil daha ziyade bilirkişilerin hukuki bilgisi üzerinden oluşmaktadır.

Bu durum hukuk açısından kabul edilemez bir durum olup yarayan bir kanadır.

Bilirkişilerin karar oluşturmaması için uzun bir süredir usul kanununda ve içtihatlarda düzenlemeler yapıldı örneğin; Hukuki konularda bilirkişiye müracaat yapılmaması, bilirkişilerin hukuki görüş vermemesi vb fakat bu düzenlemeler Hakimlerin alışkanlığını yok etmeyince en son olarak 2018 yılı bilirkişi listesine Hukuk Fakültesi mezunu hiçbir bilirkişi alınmadı.
Bilirkişi listesinden binlerce hukukçu ve mali bilirkişi çıkarıldı.

Bu uygulama amaç olarak "Bilirkişilerin, hukuki görüş ileri sürmemesi, kararları sadece Hakimlerin oluşturması" için yapıldı fakat BURASI TÜRKİYE, BURADA HİÇBİRŞEY  PLANLANDIĞI GİBİ OLMAZ!
Kanımca Hakimler gene Bilirkişilerden Hukuki görüş isteyecekler, gene karar oluşturur gibi rapor tanzim etmelerini isteyecekler ve maalesef bilirkişilerde Hakim yerine geçip Hukuki görüş belirtecekler. Bu durumda asıl tehlike HUKUKÇU OLMAYAN BİLİRKİŞİLERCE HUKUKİ KONULARDA GÖRÜŞ İÇEREN RAPORLAR TANZİM EDİLECEK VE KARARA DAYANAK YAPILACAK.

Hukuk sisteminde ki Bilirkişi Sorunu çok daha tehlikeli ve adalet mekanizmasını atom bombasına maruz kalmışcasına harap edecek

ysf42

  • Ziyaretçi
2017 yılında Tasarım İhlal davamda, Mahkeme dosyayı Teknik Konuda incelenmek üzere TEKNİK BİLİRKİŞİYE yolladı. Teknik Bilirkişi, yetkisini açarak Hukuki alanlarda da görüş beyan etti, Raporunda Marka Patent konusunda duayen Prof. Dr. Hamdi Yasaman'ın hukuki görüşlerine yer vererek hukuki bir sonuca vardı ve sonuçta "tasarımların çoğunun alenileştiğini, sadece bir kısmının tescil korumasına layık olduğunu, haksız rekabet olmayacağını ve tazminatın ancak 2.200TL olacağını" belirten raporu mahkemeye sundu.
Yoğun itirazlarımız sonrası dosyayı yeni bir bilirkişi heyetine yollama konusunda mahkemeyi ikna ettik, yeni heyette Prof.Dr. Hamdi Yasaman'da yer aldı . Yeni heyetin hukuki görüşü ilk raporla taban tabana zıt olup "tüm ürünlerin tasarım hukuku bakımından korunmaya layık olduğu, haksız rekabetin de mevcut olduğu hukuki olarak açıklanıp tazminat olarak 280.000TL hesaplandı"

Demem o ki;
TEKNİK BİLİRKİŞİ, eğitimi olmadığı Hukuk alanında yarım yamalak okuduğu kitaplarla mahkemelere hukuksal görüş adı altında rapor vermekte ve mahkemeleri yanıltmakta, vatandaşı mağdur etmektedir.
Hukukçu Bilirkişilerin, bilirkişi raporlarından uzak tutulması mevcut sorunu daha da artıracaktır.
   

   

ASLAN

  • Ziyaretçi
HUKUKÇULAR,
SON DÖNEMDE YARGILAMANIN HER AŞAMASINDAN UZAKLAŞTIRILIYOR!
DEVLET, YARGININ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMUN SORUMLUSUNU BULMUŞ "AVUKATLAR"...
ŞU AVUKATLAR OLMASA YARGI SİSTEMİ NE KADAR GÜZEL OLUR KAFASINDALAR!

BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDEN, AVUKATLARI ÇIKARIN BEYLER HATTA BU KARARINIZDAN HİÇ DÖNMEYİN, BAKALIM YARGI NE HALE GELECEK?
 

AvukatErdem

  • Ziyaretçi
Bu saatten sonra bilirkişi kurbanı olmamak için çok haklı olduğunuz davalarda mutlaka ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU alınız!

Dava açarken veya cevap verirken mutlaka Aktif olarak Marka, Patent Vekilliği yapan Hukukçulardan Özel Bilirkişi Raporu alın.
Bu özel raporları, teknik uzman beyanı, özel rapor, mütalaa vs adıyla mahkemeye sunun ayrıca mutlaka dilekçelerinizin içine yerleştirin.
Çünkü hiçbir hukuki yeterliği olmayan resmi bilirkişiler raporlarında hukuksal yoruma girişirse vah ki vah bir daha dosyanız iflah olmaz.
 
Diğer yandan, 2018 bilirkişi listesinde MARKA VE PATENT  alanında bilirkişi seçilenleri söyle bir inceledim, Marka ve Patent vekilliği yapan çok az tanıdık isme rastladım.
Koskoca İstanbul'da listeye giren 4/5 Marka Patent vekili ya var ya yok; durum bu kadar vahim!
Açık Öğretim İktisat Fakültesinde sadece 2 saat marka hukuku dersi alan adliye personeli dahi Marka Patent bilirkişisi olarak listeye girmiş.
Sakata gelmemek için mutlaka Aktif olarak Marka, Patent Vekilliği yapan kişi veya firmalardan uzman görüşü adı altında özel rapor almanızdan başka kanımca çare yok.
 

Ergül

  • Ziyaretçi
Burada yazılan görüşlerin büyük çoğunluğuna katılmaktayım,
fakat bugüne kadar hukukçu bilirkişilerin, Hakim yerine geçip rapor oluşturması nedeniyle adalet sisteminin nasıl bozulduğu konusunda hiç değinme yok,
bu nedenle ben bunların birkaçına değinmek istiyorum;
- Hukukçu Bilirkişiler rapor oluşturunca Hakimler yeterli çalışmayı yapmıyordu, nasılsa dosya koskoca Profesörler, Doçentler, kitaplar yazan Avukatlar tarafından incelenmiş ve rapor hazırlanmış diyor ve raporda ne yönde görüş beyan edildiyse karar o şekilde oluyordu,
-Hukukçu bilirkişilerin önemli kısmı bu işi tanınmak veya kitaplarında kullanmak veya mahkemede saygınlık kazanmak için yapıyordu bu durumda Bilirkişilik yapan bir Avukatla karşı karşıya davanız olduğunda Hakimin tarafsızlığının kaybolmasına sebebiyet veriyordu,
-Bazı akademisyen hukukçu bilirkişiler, uygulamada olmayan fikirlerini uygulamaya ve yeni içtihatlar oluşturmaya sokmak için ayrık raporlar oluşturuyordu hatta ellerinde avukat olarak bulunan büyük davalarında örnek karar, içtihat oluşturmak için rapor tanzim ettikleri dosyalarda bu yönde kararlar oluşturuyorladı
-Dosyaları nasılsa Hukukçu bilirkişiler çözüyor diye taraf Avukatları adeta yatıyordu. Çoğu avukat "davanın reddi", "davanın kabulü" gibi kuru bir taleple davayı götürüyor kendisinin yapması gereken kanunları araştırma, içtihat ve doktrin görüşü sunma görevini Hukukçu Bilirkişiler üzerine yığıp doğru dürüst çalışma ve dilekçe yazmadan davayı kazanıyordu.
-Hukukçu Bilirkişiler, taraf avukatı yerine geçip dosyayı yönlendiriyordu. Davasına çalışan Avukatla, çalışmayıp yan gelip yatan Avukat arasında hiçbir ayırım yapılamıyordu. Aynı durum Hakimler içinde geçerlidir.

Evet Hukukçu Bilirkişilerin 2018 listesinden çıkarılması yargılamayı son derece zor duruma sokacaktır fakat eski halde devam etmesi de zaten yargı siztemini kangren yapmıştı.
Benze bu sisteme bir fırsat tanıyalım en az 5/6 yıl bu şekilde sıkıntı çekeriz ama sonunda daha iyi olacaktır.
Bu sisten bu sürede çalışan ve çalışmayan Avukat, Mahkeme ve Hakimin tespitinde yararlı olacaktır.
Sistem oturana kadar zarara uğramamak için açılacak davalarda özel mütalaa ve rapor almanın fayda sağlayacağı kanısındayım.