Gönderen Konu: Patent Davaları  (Okunma sayısı 5987 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Patent ve Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Patent haklarına tecavüz sayılan fiiller 551 Sayılı KHK belirtilmektedir.

Patentten Doğan Haklara Tecavüz Sayılan Fiiller:

-           Buluş Konusu Ürünü Taklit Üretmek;         Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üreterek taklit etmek Patent Hukuku açısından tecavüz sayılır.

-           Tecavüz Yoluyla Üretilen Ürünleri Ticaret Alanına Çıkarmak;    Tecavüz sonucu üretilen malları ticaret alınana çıkarmak patentten doğan hakka tecavüz sayılır. Tecavüze konu ürünlerin üçüncü kişi tarafından üretilmesi bu hükmün uygulanmasına engel değildir. Tecavüz yoluyla üretilen ürünleri ticaret alanına çıkarmak fiilini gerçekleştiren kişi ürünlerin kısmen veya tamamen taklit suretiyle üretildiğini işi, mesleği ve sorumluluğu gereği bilmekte veya bilmek zorundadır.

-           Buluş Konusu Olan Usulü Kullanmak veya Buluş Konusu Usulle Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürünleri Ticaret Alanına Çıkarmak;                        Buluş konusu usulle elde edilen ürünleri ticaret alanına çıkarmak amacıyla ithal etmek, piyasaya çıkarmak patent hakkına tecavüz sayılır. Usul patentleri bölümünde açıklandığı üzere piyasaya çıkarılan/ithal edilen ürün Patente konu usulden farklı bir yöntemle elde edildiyse bunu ispat yükü malı piyasaya çıkaran/ithal eden tarafa aittir. Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır.

-           Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletmek veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devir Etmek;                        Patentten doğan haklara lisans hükümlerine aykırı davranarak veya kendilerini gerçek hak sahibi veya lisans verme hakkına sahip göstererek üçüncü kişilere hak tesis edilmesi suçtur.

Aldatılan üçüncü kişinin eylemleri suç, ürettiği ürünler suça konu ürün kabul edilir.

-           Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiillere İştirak;                        Patentten doğan hakka tecavüz fiiline iştirak edilebilinir. Taklit ürünün yapılmasına yardım, teşvik ve hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak patent haklarına tecavüz sayılır.

-           Bilgi Vermekten Kaçınmak;             Patentten doğan haklara aykırı üretilen malların kaynağı, nereden, kimden alındığı hakkında adli mercilere bilgi vermemek suç kabul edilir. Bilgi vermekten kaçınan kişinin elinde bulundurduğu ürünlerin taklit olup olmadığını bilmesi suçun oluşumu bakımından önemli değildir, Kullanmak amacıyla aldığı ürün taklit çıkan müşteride istem halinde bilgi vermekle yükümlüdür. Bilgi verilmesi halinde Patent hakkına ihlal söz konusu olmaz.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
      
ayrıntılı ve aydınlatıcı açıklama için teşekkür.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Patent ihlallerinde hapis cezası varmı?

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Daha ayrıntılı bilgi için http://www.eltutanpatent.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili link;

http://www.eltutanpatent.com/faydali-model-hukuku.html

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
ELTUTAN PATENT

Marka, Patent İşlemlerinde

Hızlı ve Kaliteli Hizmet, Rekabetçi Fiyat

0212 272 28 00