Gönderen Konu: Patent Başvurularında Tekniğin Bilinen Durumu  (Okunma sayısı 5841 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Türkiye de yapılan patent başvurularına bakıldığında çoğunun Faydalı model veya incelemesiz patent olduğu zira çoğunun yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşma kriterlerini aşmadığı gözlenmektedir PCT PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YÖNETMELİĞİ 64 MADDE bu durumu düzenlemektedir; Uluslararası Geçici İnceleme İçin Tekniğin Bilinen Durumu 64.1 Tekniğin Bilinen Durumu (a) 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda, (resimler ve diğer gösterimler de dahil olmak üzere) yazılı olarak dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış her türlü belge, bu kamuya açıklama belirleyici tarihten önce cereyan etmişse tekniğin bilinen durumu olarak farzedilir. (b) Paragraf (a)'nın amaçları doğrultusunda, belirleyici tarih aşağıdaki şekildedir: (i)(ii) şıkkına tabi olarak, uluslararası geçici inceleme uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihi; (ii) uluslararası geçici incelemeye tabi olan uluslararası başvuru geçerli şekilde evvelki bir başvurunun rüçhanını talep ederse, evvelki başvurunun başvuru tarihi. 64.2 Yazılı Olmayan Açıklamalar Kamuya açıklamanın sözsel bir anlatım, teşhir ya da diğer yazılı olmayan yollarla ("yazılı olmayan açıklama") yapıldığı durumlarda, yazılı olmayan açıklama, 64.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesinde tanımlanan belirleyici tarihten önce gerçekleşmişse ve bu yazılı-olmayan açıklamanın tarihi yazılı bir belgede belirtilmişse ve bu belge de belirleyici tarih ile aynı ya da daha sonraki bir tarihte kamuya açıklanmışsa, bu yazılı olmayan açıklama, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber, uluslararası geçici inceleme raporu, 70.9 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde bu yazılı olmayan açıklamaya dikkat çeker. 106 64.3 Yayımlanmış Bazı Belgeler 64.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen belirleyici tarihten önce yayımlanmış olsaydı, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumunu oluşturabilecek bir başvuru ya da patent, belirleyici tarih ile aynı tarihte, ya da daha sonra bir tarihte yayımlanmış ise, fakat belirleyici tarihten daha önceki bir tarihte ibraz edilmiş ya da belirleyici tarihten önce ibraz edilmiş önceki bir başvurunun rüçhanını talep ediyor ise, bu yayımlanmış başvuru ya da patentin, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber, uluslararası geçici inceleme raporu, 70.10 sayılı Yönetmelik maddesinde saptanan şekilde bu başvuru ya da patente dikkat çeker. Madde 65 Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması ya da Aşikar Olmama 65.1 Tekniğin Bilinen Durumuna Yaklaşım 33(3) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, uluslararası geçici inceleme, herhangi bir istemin, tekniğin bütün halinde bilinen durumuyla ilişkisini hesaba katar. İnceleme, istemin, yalnızca ayrı ayrı ele alındığında tek tek belgelerle ya da bu belgelerin kısımları ile ilişkisini hesaba katmaz; eğer bu belgelerin birleşimleri konuda tecrübeli olan bir kişiye aşikar görünüyorsa, aynı zamanda istemin bu belgelerin ya da belgelerin kısımlarının birleşimleriyle ilişkisini de hesaba katar. 65.2 Belirleyici Tarih 33(3) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, buluş aşaması (aşikar olmama) için belirleyici tarih 64.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan tarihtir.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
      
eline sağlık,

herkesin okumasını tavsiye ediyorum