Marka&Patent Davaları
Eltutan Patent
Kullanıcı Adı:
şifreniz:
Üyelik Hakkında
Anasayfa / Anayasamız / Tüm Forumlar / Yeni Konu Öner / Üye Ol
 
Marka Hukuku
Patent Hukuku
Endüstriyel Tasarım Hukuku
   
 
Marka
Patent
Endüstriyel Tasarım
Önerilen Siteler

TPE Kararının İptali Davası

Marka Tescil müracaatlarında karar merci TPE olup Marka Tescilli belli aşamalardan geçmektedir.
Marka Tescil Süreci:

  • Marka Müracaatı
  • TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvurularının veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması
  • Markanın TPE uzmanlarınca Şekli ve Mutlak Red nedenleri açısından incelenmesi
  • TPE Marka uzmanlarınca uygun bulunan markanın 3 ay süre için Marka Bülteninde ilanı
  • Yayına süresi içinde İtiraz Gelmeyen Markanın Tescil Harcının Yatırılması ve Tescil Belgesinin Düzenlenmesi
  • Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin kararın tebliğinden itibaren iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nihai kararını verir bu kararın tebliğinden itibaren iki ay içersinde Yetkili mahkemede (Ankara FSHHM) TPE Kararının İptali Davası açılabilinir.
  • Yayına itirazda bulunan kişi/firma/kurumun itirazı ilk incelemede kabul edilmezse itiraz sahibi Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna iki ay içinde itirazda bulunmalıdır, itiraz burada da olumsuz sonuçlanırsa iki ay içinde yetkili mahkemede (Ankara FSHHM) TPE Kararının İptali Davası açılabilinir.

Marka Tescilinde TPE’NİN vermiş olduğu son ve nihai idari karara karşı yargı yoluna başvurulabilinir. Bu dava uygulamada TPE KARARINA İPTAL DAVASI olarak anılmaktadır.
TPE’NİN Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun nihai kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 ay içersinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilinir.  TPE Kararının niteliğine göre Davalı taraf TPE ve/veya TPE ile Birlikte Marka Müracaat Sahibidir.
TPE Nezdinde yapılan Marka Müracaatı TPE tarafından tam veya kısmen red edilir ve bu red kararı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından da onaylanırsa iş bu karara karşı TPE’YE karşı Kararın İptali Davası Açılabilinir.
TPE Nezdinde yapılan Marka Müracaatı TPE tarafından şekli ve benzerlik açısından tescile uygun bulunursa Marka Bülteninde 3 Ay askıda kalır. Askı süresi içersinde markanın tesciline 3. Kişi/Firmalar itirazda bulunabilinir ilgili itiraz TPE tarafından Kısmen/Tamamen red edilirse itiraz sahibi TPE ve Marka Müracaatına karşı TPE KARARINA İPTAL DAVASI açabilir.   Mahkeme talep halinde Enstitü Kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verebilir. Böyle bir karar verilmemişse, Enstitüsü kararı infaz edilebilir.
Mahkemede ileri sürülecek itiraz ve/veya savunmalar TPE Nezdinde yapılan İtirazla aynı doğrultuda olmalıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz bu nedenle  TPE’DE yapılacak itirazların geniş kapsamlı, ayrıntılı olmasında ve itirazların Marka ve Patent Vekili Hukukçular tarafından yapılması önem taşır.
(TPE nezdinde faaliyet gösteren Marka ve Patent Vekillerinin önemli bir kısmı hukukçu değildir, hukuk eğitimleri bulunmamaktadır, bunlar tarafından yapılan itirazlar/savunmalar genellikle önceden hazırlanmış maktu taslaklar olup gerçeği tüm ayrıntılarıyla açıklamaktan uzaktır, halbuki TPE’YE yapılacak ilk itiraz ve savunmalar daha sonra açılması muhtemel davalarda temel alınmaktadır, eksik/yetersiz hazırlanan itirazlar mahkeme aşamasında büyük hak kayıplarına sebebiyet vermektedir)

Marka & Patent Davaları 2010 - 0212 272 28 00 - info@markapatentdavalari.com
LiveZilla Live Help
ı