Gönderen Konu: Cep Telefonu Abone Dolandırıcılığı Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği  (Okunma sayısı 11082 defa)

eltutan

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 66
    • Profili Görüntüle
    • Eltutan Patent
  ….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ   :                                         TC
Adres   :
Cep No   :

ŞÜPHELİLER:
1-  0850 …..  nolu Telefon Hattı Sahibi     R…. Medya  …
(Unvan ve iletişim bilgileri diğer şüpheli Vo…hat sağlayıcıda  bulunmakta olup tarafımıza verilmemiştir)
* Buraya Sizi Arayan ve Abone Yapan Telefon Numarası ve Sahibini Yazacaksınız

2-  HAT SAĞLAYICI Telekomünikasyon A.Ş
…………………………………. İstanbul

** Buraya hizmet aldığınız operatörü yazacaksınız

Suç Yeri ve Tarihi: ……..                 2017

SUÇ      : Şüphelilerden Hat sağlayıcı operatör kendilerinde bulunan kişisel Bilgileri Hukuka aykırı olarak Dolandırıcılıkta kullanılmak üzere paylaşmakta olup 0850 ……  Nolu Telefon hattı üzerinden Bilişim Sistemi kullanılarak Telefon Kullanımı engelleme ve Nitelikli Dolandırıcılık yapılarak suç işlenmektedir.


AÇIKLAMALAR
Şüphelilerden V…. Hat Sağlayıcı’dan  05….. nolu hattından iletişim hizmeti almaktadır.
Hat sağlayıcı şüphelide kişisel bilgiler, iletişim bilgilerim ile aktif olarak kullanmış olduğu internet uygulama bilgileri bulunmaktadır;
Ticari Ahlak ve Hukuksal Zorunluluk olarak ilgili kişisel ve iletişim bilgilerinin hizmet sağlayıcı şirketler tarafından saklı tutulması ve 3.kişilerle paylaşılmaması gerekir.   
Oysa Aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere şüpheli kendilerinde bulunan iletişim ve internet uygulamalarını rıza ve bilgi dışında diğer şüpheli ile ve/veya başka kişilere vermişlerdir.
Söz konusu bu hukuksuzluk nedeniyle tarafım ve birçok vatandaş dolandırıcıların açık hedefi konumuna gelmekte olup dolandırılmaktadırlar. 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(4)

Nitelikli haller
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.


DOLANDIRICILIK OLAYININ MEYDANA GELME ŞEKLİ;
(BİZZAT YAŞADIĞINIZ OLAYI YAZINIZ)

Örnek olay:

Cep telefon ekranında aşağıda örneği bulunan yazı hiçbir bildirim ve açma talimatı olmadan KENDİLİĞİNDEN BELİRMİŞ olup geri sayım Kronometresiyle birlikte Cep Telefonunda kullanılan uygulamasının süresinin bitmek üzere olduğu son 15/20 saniye içinde yenilemezse iletişimin engelleneceği uyarı yazısı görünmüştür.

Ekte yer alan Dolandırıcılık yazısı, Herhangi bir mesajla yollanmamıştır; Cep Telefonu ekranında kendiliğinden belirmiştir!
Bu durum sanki bizzat cep telefonunda yüklü olan uygulamanın mesajıymış gibi bir algının doğmasına sebep olmuştur. Görüntüden kurtulmakta mümkün olmamış mecburen “şimdi güncelle” butonuna basılmak zorunda bırakılmıştır.

Güncelle kısmına basınca, mevcut görüntünün üstüne mesajla güncelleme şifresi gelmiştir.

 İlgili mesajda “Güncelleme için Şifresini giriniz” şeklindeki not uyarınca yukarıda yer alan ekran talimatı uyarınca şifre girilince görüntü ortadan kaybolmuş ve akabinde tekrara cep telefonuna mesaj gelerek “APP GANG isimli bir oyun uygulamasına dahil olunduğu ve hesaptan haftalık 14TL kesildiği” bilgisi gelmiş ve üyelikten çıkmak için mesaj ata bilineceği belirtilmiştir.
İPTAL mesajı atıp yapılanın dolandırıcılık olduğu kendilerine bildirildiyse de kesilen ücretin iade edilmeyeceği bildirilmiştir.
…….

İş bu dolandırıcılık olayı üzerine Şüpheli  Müşteri Temsilcisine ulaşılmış, şikayet bildirimi yapılarak hesaba dolandırıcılık sonucu alınmak istenen bedelin kesilmemesi, bu tür mesajların bir daha cep telefonuna yönlendirilmemesi ile söz konu dolandırıcılığı yapan ve faturaya ücret yansıtan firma bilgileri istenmiştir.
Müşteri Temsilcisi, yaşanan dolandırıcılık olayına son derece pişkin ve alışık olarak kayıtsız kalarak “Fatura kesen Dolandırıcı Firmanın Kimliğini ve İletişimini Veremeyeceğini, Paylaşmalarının Yasak Olduğunu bunu ancak kendilerinden isteyebileceğimizi ve asla yansıtılan bedeli engellemeyeceğini” ifade etmiştir!
Şüpheli hat sağlayıcı, Müşterilerinin kişisel ve iletişim bilgilerini Dolandırıcılarla paylaşmaya ve kendisi üzerinden dolandırıcılık mesajları yollanmasına ve gene kendisi üzerinden dolandırıcılık bedeli alınmasına hiçbir ticari ve ahlaki engel tanımazken “dolandırıcının bilgilerini mağdurlardan saklaması” kabul edilir bir durumu bulunmamaktadır.
Durumun Mantıksal Tek Bir Açıklaması; Hat sağlayıcı ve Dolandırıcılar, birlikte hareket ederek müşterilerinin sahte mesajlarla dolandırılması ve dolandırılan bedelin tahsilini yapmaktadırlar.
Tüm adi suçluların yaptıkları gibi “suç ortaklarının bilgilerini ve faaliyetlerini gizlemektedirler!”
 
Yapılan bariz bir Nitelikli Dolandırıcılıktır;
Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 –
5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2)

İlgili kanun maddesinde tarif edilen “Hileli Davranış ile bir kimseyi aldatma ve kendisine veya başkasına bu suretle yarar sağlama…” davranışı bizzat Hat sağlayıcı ve 850 …Nolu Telefon Hattı tarafından yapılan hukuksuzluğun kanunda ki tanımıdır!

Diğer yandan Akıllı telefon olarak bilinen ve internet bağlantısı sağlayan Cihaza sahibinin bilgi ve rızası olmadan atılan maille ekranda beliren ve ekranın diğer kullanım özelliklerini geçici olarak dondurup SMS mesajıyla dolandırılmaya sebep vermek davranışı da Ceza Kanunumuzda ayrıca tanımlanmıştır.   

Bilişim sistemine girme
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (1)
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, akıllı telefon ekranında sabit olarak belirtilen mesajla müvekkil telefonu kısmi ve geçici olarak erişime, kullanıma engellenmiş ve dolandırıcıların sistemine yönlendirilmiştir.

Bu durum nitelikli dolandırıcılığın yanında “Bilişim Hukuku Açısından da Açık Suç Teşkil Etmektedir” .

MEVCUT DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİN HAT SAĞLAYICI ve 0850 ….  TELEFON KULLANICISI TARAFINDAN YAYGIN OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR!

Yaşanan dolandırıcılık olayından sonra şüpheliler hakkında araştırma yaptığında birçok kişinin aynı veya benzer mesajlarla mağdur edildiklerini ve şüphelilerin bu dolandırıcılık sayesinde Türk Milletinden azımsanmayacak oranda haksız kazanç sağladıklarını tespit etmiştir.
HAT SAĞLAYICI kendisine yapılan ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık şikayetlerine rağmen söz konu telefon hattı üzerinden dolandırıcılık yapılmasına hiçbir engelleme yapmadığı gibi dolandırıcılar adına faturalandırma ve tahsilat yaparak suç parasını paylaşmaktadır.
Adına fatura kestiği ve dolandırıcılık Parasını paylaştığı 0850 ………. nolu telefon hattı sahibinin kimlik/unvan bilgilerini dahi mağdurlara vermeyerek tipik suç ortağını koruma yapmaktadır. 

HUKUKİ SEBEPLER: TCK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :
-   05….Numaralı telefona gelen dolandırıcılık mesajları, Faturalar, internet görselleri ve paylaşımları …


SONUÇ VE İSTEM
Yukarıda açıklanan ve resen takdir edeceğiniz nedenlerle;

-   Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine giren, Erişimi engelleyen, kendilerinde bulunan müşteri bilgilerini rıza dışı paylaşan ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüpheliler hakkında eylemine uyan suçlardan cezalandırılması için kamu davası açılarak cezalandırılmasını müşteki vekili olarak saygılarımla talep ederim.

Müşteki